Monchy Trivium Foundation (hierna Trivium Foundation) is officieel opgericht in september 2019 en is een initiatief van Stichting Monchy Trivium Foundation en haar werkmaatschappijen binnen de Meton groep; Rhumveld Winter en Konijn B.V. (RWK), De Monchy International B.V. (DMI), De Monchy Natural Products B.V. (DMNP), Foodtrend (FT), De Notenbeurs (DNB) en Rhumveld Baltic (RB). De Trivium Foundation wil de bestaansmiddelen van gemeenschappen verbeteren, hoogwaardig onderwijs bieden, opleiding en landbouwondersteuning bieden en een overgang naar regeneratieve landbouw ondersteunen. In samenwerking met lokale partners is Trivium projecten gestart in Zuid-Afrika (2017), Brazilië (2019), Bolivia (2019), Madagaskar (2020) en Vietnam (2022).

Als internationaal inkoop-, handels- en distributiebedrijf bestrijken wij de volledige toeleveringsketen en bezoeken wij regelmatig onze leveranciers en de gemeenschappen die onze producten leveren. Ons bezoek aan deze gemeenschappen, die vaak in geïsoleerde gebieden liggen, motiveerde ons om alles te doen wat we konden om verandering teweeg te brengen en deze gezinnen een betere toekomst te bieden. Door de kinderen toegang te geven tot kwaliteitsonderwijs, vergroten we hun kansen om hun volledige potentieel te bereiken. Wanneer leerlingen in de lagere klassen van het basisonderwijs basisvaardigheden op het gebied van rekenen en lezen ontwikkelen, verbeteren de afrondingspercentages, met een positief effect op de looninkomsten. Er zijn sterke aanwijzingen dat de vroege verwerving van leesvaardigheden een van de beste voorspellers is van later onderwijssucces.

 

Naast het lokale effect streeft de Stichting er ook naar om onze belanghebbenden bewust te maken van de kans die we samen hebben om deze natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. De Trivium Foundation is opgericht als een onafhankelijke non-profit liefdadigheidsorganisatie die wordt gesteund door De Monchy-bedrijven en wordt beheerd door vertegenwoordigers van RWK, DMI en RWK.

Onze missie:

Het is onze missie om een positieve sociale en milieu-impact te creëren door onze voortdurende inzet om de levensomstandigheden te verbeteren, door duurzame (educatieve) programma’s uit te voeren in onze hele toeleveringsketen.

Onze visie:

Het leven van kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden veranderen door duurzame oplossingen te bieden voor huidige en toekomstige generaties.

Foto who we are (2)
Foto Who we are
Foto Who we are (1)