Project gestart: 2022

Regeneratieve landbouw in Boliviaanse quinoateelt

De zuidelijke Altiplano van Bolivia, beroemd om zijn “Royal Quinoa” productie, onderging een belangrijke verschuiving na 2008. De ooit kleine, op zelfvoorziening gebaseerde quinoa-plantages groeiden uit tot grotere, commerciële operaties, waarbij moderne machines en synthetische bestrijdingsmiddelen werden gebruikt. Hoewel het in eerste instantie het levensonderhoud van meer dan 40.000 boeren verbeterde, leidde de verandering tot een aanzienlijke aantasting van de bodem, waardoor de opbrengsten daalden en Bolivia’s positie op de wereldmarkt voor quinoa in gevaar kwam.

 

De partner van Monchy Food Company (MFC) in de Boliviaanse quinoaverwerking en -export onderkende de erbarmelijke staat van de bodemgezondheid en begon aan een missie om deze trend te keren. In 2018 startten ze een “Soil Erosion Control Program”, waarin ze pleiten voor de principes van regeneratieve landbouw – een innovatieve benadering van landbouw waarbij bodemverjonging centraal staat.

 

Regeneratieve landbouw betekent een radicale verschuiving ten opzichte van de traditionele landbouw, waarbij de nadruk ligt op de vitaliteit van de bodem, het minimaliseren van synthetische inputs en het vergroten van de biodiversiteit. Door getuige te zijn van de transformerende kracht van een kleine composthoop die een heel veld verjongt, werd de toewijding bevestigd om in symbiose met de bodem te werken en zijn natuurlijke productiviteit en ecosysteemevenwicht te benutten. Het besef dat synthetische pesticiden en fungiciden schadelijk waren voor zowel schadelijke als nuttige organismen versterkte de behoefte aan een nieuwe aanpak zonder synthetische pesticiden, die een harmonieuze coëxistentie bevordert tussen landbouw en de inherente capaciteiten van de bodem. En deze regeneratieve landbouwmethodologie verbetert niet alleen de gezondheid en vitaliteit van het land, maar zorgt ook voor hogere opbrengsten, waardoor quinoa telers duurzame landbouwvooruitzichten op de lange termijn hebben.

 

Monchy Trivium Foundation ondersteunt

Trivium erkende de grote waarde van dit project voor alle belanghebbenden in de Boliviaanse quinoawaardeketen en benadrukte de voordelen voor zowel het milieu als de gemeenschap. Toen de Boliviaanse partner van MFC hulp zocht voor de ontwikkeling van het project, kwam Trivium in actie. Het afgelopen jaar heeft Trivium geholpen met zowel financiering als netwerken om bepaalde onderdelen van het project van de grond te krijgen. De financiering en het uitgebreide netwerk van Trivium bleken een grote hulp te zijn, vooral op het gebied van training, de ontwikkeling van bio-compost en de aanschaf van gespecialiseerde landbouwapparatuur, zoals specifieke kettingeggen, die in Bolivia ontoegankelijk waren.

 

Een innovatief landbouwproject dat nu al van grote waarde is voor de quinoaboeren en de betrokken grond en in de toekomst nog veel belangrijker zal blijken te zijn.