De Raad van Bestuur is in het algemeen verantwoordelijk voor het toezicht op het programma en de strategie van de Stichting; begrotingen, uitgaven, kredietbeleid en richtsnoeren. Ons bestuur ziet erop toe dat Trivium zijn missie, waarden en doelstellingen waarmaakt.

Het bestuur van de Stichting Trivium bestaat uit 6 leden:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.