Trivium Foundation streeft naar volledige transparantie door het publiek te informeren over haar structuur en inzet, alsmede over de herkomst en besteding van haar middelen. Naast het afleggen van verantwoording beschouwen wij transparantie als een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van ons werk te vergroten. Wij leggen grote nadruk op integriteit en transparantie in al onze partnerschappen.

Doelstellingen

De stichting wil bijdragen aan een betere leefomgeving voor de gemeenschappen die betrokken zijn bij de productie- en toeleveringsketens van de Meton-groep, met een focus op onderwijs, sport en gezondheidszorg. Wij zetten ons in om lokale projecten uit te voeren en te ondersteunen met het oog op duurzame ontwikkeling op lange termijn.

De stichting voert de volgende activiteiten uit om haar doel te bereiken:

  • Verschillende projecten opstarten, in samenwerking met onze leveranciers, die bijdragen tot een betere leefomgeving van de gemeenschappen die betrokken zijn bij de productie van de Meton-groep. Samen met onze leveranciers zullen wij hun meest dringende behoeften aanpakken. In 2019 zijn we gestart met 3 projecten en ons doel is om elk jaar minstens 1 extra project toe te voegen.
  • Bovendien zullen wij onze projecten in de toekomst blijven volgen en ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage.
  • Het werven van fondsen om deze projecten te financieren, door het organiseren van jaarlijkse (sport)evenementen.

Strategie

Trivium Foundation helpt de meest kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden aan goed onderwijs. Wij bouwen scholen, verstrekken schoolbenodigdheden en -materiaal, meubilair, studiemateriaal en in sommige gevallen studiebeurzen.
Het initiëren van nieuwe projecten gebeurt in nauwe samenwerking met lokale leveranciers van Rhumveld Winter & Konijn, De Monchy Natural Products of De Monchy International. Wij identificeren de meest dringende behoeften en beslissen samen met onze lokale partners en hun gemeenschappen welke projecten prioriteit krijgen. Alle projecten zullen voortdurend door Trivium en zijn partners worden gevolgd en zullen voortdurend steun en jaarlijkse bijdragen ontvangen, aangezien we een duurzame ontwikkeling op lange termijn willen bereiken.

Naast onderwijs wil de stichting ook oplossingen bieden voor andere basisbehoeften, zoals onderdak, schoon water, sanitaire voorzieningen, enz. Dit is zeker een prioriteit in gebieden waar geen schoon drinkwater beschikbaar is.

Om onze doelen te kunnen bereiken organiseren we verschillende fondsenwervende evenementen. In oktober 2019 hebben we ons eerste evenement georganiseerd; een beachvolleybaltoernooi in La Playa, Rijwsijk (NL). Zowel werknemers als externe belanghebbenden namen deel aan dit evenement. Het volgende evenement vindt plaats in september 2020. Wij overwegen ook alternatieve mogelijkheden voor fondsenwerving. Er werken momenteel 2 mensen van RWK en DMI aan een marketing- en communicatiestrategie. Bovendien zou het mogelijk kunnen zijn om in de nabije toekomst andere ondernemingen van de M&R de Monchy-groep erbij te betrekken.

Kamer van Koophandel

Laatste update: Oktober 2019

ANBI

In september 2019 is Stichting Trivium Meton aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-statuten). Het ANBI-statuscertificaat is een door de Belastingdienst in Nederland afgegeven fiscale aanwijzing zonder winstoogmerk en wordt verstrekt aan organisaties die voldoen aan specifieke criteria zoals transparantie over hun beleid, jaarverslagen op de website, enz.

Beloningsbeleid

De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.